Język / language:

Opis systemu

editorial zarządzanie czasopismem

v.1.6

</editorial> software to system JMS (ang. Journal Management Systems) wspomagający zarządzanie czasopismem naukowym, obejmujący obsługę zarówno przesyłania manuskryptów do druku w czasopiśmie z automatycznym nadzorem nad obiegiem zgłoszonych prac jak i publikację online kolejnych zeszytów czasopisma obejmującą zautomatyzowany sposób wprowadzania artykułów wraz z automatycznym tworzeniem spisów treści na stronie www czasopisma. </editorial> software to zaawansowane oprogramowanie wydawnicze działające on-line w „chmurze” napędzane silnikiem platformy programistycznej Xspan.

System składa się ze strony www czasopisma oraz dostępnych po zalogowaniu czterech paneli: panel czytelnika/autora (Reader/Author), panel recenzenta (Reviewer), panel wydawcy (Publisher) oraz panel edytora (Editor) zawierający oprócz elementów funkcyjnych użytkownika, panel administracji umożliwiający zarządzanie użytkownikami, dodawanie woluminów i zeszytów, wprowadzanie artykułów na www, wysyłkę mailingu oraz edycję ustawień głównych systemu.

Zapoznaj się lub pobierz prospekt informacyjny »


Zalety systemu </editorial> software:

 • ułatwia i systematyzuje pracę zespołu redakcyjnego czasopisma,
 • eliminuje prace biurowe oraz obniża koszty związane z tradycyjnym obiegiem dokumentów,
 • jest dostosowany do różnych struktur wydawniczych: zarówno małych jak i dużych międzynarodowych zespołów redakcyjnych,
 • zwiększa zasięg oddziaływania czasopisma,
 • umożliwia indeksację artykułów w sieci, co znacznie ułatwia ich wyszukiwanie i cytowanie  (precyzyjny opis artykułów w metadanych zgodny z wytycznymi Google Scholar)
 • umożliwia - dzięki nowoczesnej formule cloud computing’u - obsługę uczestników procesu redakcyjnego z całego świata, w każdym miejscu na świecie z dostępem do internetu,
 • wpływa pozytywnie na zwiększenie punktacji czasopisma przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na zwiększenie szans czasopisma na znalezienie się
  w zaszczytnym gronie czasopism ze wskaźnikiem Impact Factor poprzez:
  • zapewnienie czasopismu profesjonalnej i aktualnej strony internetowej, na której można zamieścić wszelkie wymagane przez MNiSW informacje,
  • zapewnienie wersji online czasopisma,
  • zastosowanie w systemie procedury podwójnie ślepej recenzji (double blind review proces),
  • umożliwienie redakcji wglądu  w afiliacje recenzentów
 • jest elastyczny i rozwojowy (zespół specjalistów stale pracuje nad nowymi udogodnieniami i funkcjonalnościami systemu, istnieje również możliwość przygotowania funkcji dedykowanych dla konkretnego wdrożenia).